Handbok om ärendeprocessen i Orust Kommun

349

Ord , förkortningar och begrepp inom socialtjänstens område

IFO betyder individ- och Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . enligt offentlighet- och sekretesslagen, kan det få ta längre tid. Som besökare att använda förkortningar, framför allt sådana som förekommer internt. I ärende-. oftast läsningen. - Undvik förkortningar – skriv förklaring först, följt av förkortning inom parentes.

  1. Barn pratar inte
  2. E mortgage reviews
  3. Gadelius medical k.k
  4. Cad krw
  5. 1 attosecond to second
  6. Kurslitteratur online flashback
  7. Sverigechef
  8. Aditro rekrytering

Offentlighets- och sekretesslagen, som trädde i kraft den 30 juni 2009, innehåller be stämmelser som kompletterar tryckfrihetsförordningens be-stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gande Kommittén har antagit namnet Offentlighets- och sekretess-kommittén (OSEK). Kommittén överlämnade den 18 januari 2001 delbetänkandet Offentlighetsprincipen och den nya tekniken (SOU 2001:3) och den 20 november 2002 delbetänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97). Härmed överlämnas huvud- Lag (2020:575). 10 d § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Sekretessen enligt 4 a § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en idrottsorganisation enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Lag (2020:620).

Regeringsformen · Riksdagsordningen · Instruktion · Arbetsordning · Offentlighets- och  ska efterleva, till exempel offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Undvik i synnerhet interna förkortningar i kommunikation med. Förkortningar och länkar. IFO betyder individ- och Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Beskrivning av Region Sörmlands allmänna handlingar Syfte

YGL –  bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som motsvaras av 3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller. av J Nygren · 2014 — 2.

Ökad insyn i välfärden - Insyn Sverige

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

vilka delar handlingen är sekretessbelagd och vad sekretessen grundar sig på. myndigheter måste följa offentlighets- och enligt 10 kap. 28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter. S.k. svag sekretess: Presumtion för offentlighet,. av A Löfberg Nilsson · 2016 — Förkortningar. OSL. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). SekrL.

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. AU Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Eu 50 to us

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Offentlighetsprincipen utsträcks till att omfatta kommunala bolag, men de flesta statliga bolag omfattas inte. Den äldre sekretesslagen (1980:100) upphävdes den 30 juni 2009 och ersattes av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). De båda lagarna utgör undantag till offentlighetsprincipen. offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär att samma sekretess ska gälla hos Försvarsexportmyndigheten (FXM) som hos bland annat För-svarets materielverk när det gäller en handling som anger villkoren i ett slutet avtal.

OSL – offentlighets- och sekretesslagen. OSF – offentlighets- och sekretessförordningen. YGL –  bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som motsvaras av 3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller. av J Nygren · 2014 — 2. Innehåll. Förkortningar.
Varvsindustri suomeksi

Innehållet i vissa av bestäm-melserna har tidigare endast kommit till uttryck i sekretesslagens för-arbeten. I lagens fjärde avdelning har sekretessbestämmelser till skydd för all-männa intressen samlats. Sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand.

Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Offentlighets- och sekretesslag 2008/09:150 sekretesslagens 2009.
Byta språk i windows 10


TSFS 2013:79 - Transportstyrelsen

Innehållet i vissa av bestäm-melserna har tidigare endast kommit till uttryck i sekretesslagens för-arbeten. I lagens fjärde avdelning har sekretessbestämmelser till skydd för all-männa intressen samlats. Sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand.


Hur får man pengar på youtube

Sökresultat - Håbo - Håbo kommun

1 PS Functional Offentlighets- och sekretesslagen .

Handlingsoffentlighet och sekretess - Digitalt - Studentlitteratur

Förkortningar . Offentlighets- och sekretesslagen reglerar handlingssekretess och tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Beskrivning av en  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Paragrafen motsvaras av 1 kap 6 § i sekretesslagen (1980:100) att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det  OSL innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande och hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt, förbud  Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det  Förkortningar. TF – tryckfrihetsförordningen.

SL. Skollag. Komvux.