Reviderade rekommendationer rörande - SUHF

6727

Lokalt beslutade urvalsgrunder - UKÄ

Även arbetslivserfarenhet, högskolepoäng och specifik arbetslivserfarenhet (så kallad yrkeslivserfarenhet, t.ex. arbete som sjuksköterska eller lärare) kan ligga till grund för urvalet. På Mina sidor på antagning.se (extern länk) kan du se i vilka urvalsgrupper du deltar i samt vilket meritvärde du konkurrerar med. Om något inte stämmer kan du kontakta antagningen. Se hela listan på utbildning.ki.se urvalsgrupp fördelas mellan två rangordningsgrupper utifrån hur många högskolepoäng som de har fått betyget Väl godkänd på.

  1. Hsb malmö kundservice
  2. Normalvarden barn

studenter inom urvalsgrupp med hjälp av antal tagna högskolepoäng inom program samt lottning i väntan på utökad funktionalitet i NyA. En nackdel är att studenterna med högst viktat betygsmedelvärde inte kommer ha förtur jämtemot andra studenter vid samma antal tagna högskolepoäng inom program. avancerad nivå har urvalsgrupperna för högskolepoäng som gäller t o m antagningen till vt 2021 tagits bort. De urvalsgrupper som gäller fr o m antagningen till sommarkurser 2021 aviserades i antagningsordningen 2020/21 och har takvärden enligt SUHF:s rekommendation för urval grundat på högskolepoäng, Förslag till beslut högskolepoäng på obligatoriska kurser inom årskurs ett på arkitektutbildningen på KTH. Till årskurs två av civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng av obligatoriska kurser inom sökt program, varav minst 35 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1. 1. Proportionellt, det vill säga platser fördelas mellan urvalsgrupperna i förhållande till antalet behöriga sökande i respektive urvalsgrupp. 2. Med i förväg bestämd platsfördelning angivet i procent eller fasta tal för varje urvalsgrupp.

HP - högskoleprov; HSKP - högskolepoäng Högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte. De sökande delas upp i följande fyra urvalsgrupper: urvalsgrupp 1: (består av studenter som har) över 100 hp, urvalsgrupp 2: 80,5 - 100 hp; urvalsgrupp 3: 60,5 - 80 hp; urvalsgrupp 4: 45 - 60 hp; urvalsgrupp 5: 15 - 44,5 Urvalsgrupper antagning KPU. Antagning till KPU sker via fem urvalsgrupper. För respektive grupp sker urvalet via meritpoäng.

Reviderade rekommendationer rörande - SUHF

För några år sedan var det även möjligt att plugga upp sina betyg för att komma in på en utbildning, men många kommuner har nu ersatt det med att studenten istället för göra en prövning där man läser in en kurs på egen hand för att sedan göra Högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte. De sökande delas upp i följande fyra urvalsgrupper: urvalsgrupp 1: (består av studenter som har) över 100 hp, urvalsgrupp 2: 80,5 - 100 hp; urvalsgrupp 3: 60,5 - 80 hp; urvalsgrupp 4: 45 - 60 hp; urvalsgrupp 5: 15 - 44,5 Urval till B-kurser grundas oftast på gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. 40 % av platserna går då till betygsgrupperna, 10 % till högskoleprovsgruppen och 50 % till gruppen för högskolepoäng. För C-kurser görs urvalet ofta på liknande sätt som för kurser på avancerad nivå.

Professionell idrottskarriär och arbetsliv - Högskolan i Halmstad

Urvalsgrupp hogskolepoang

Malmö har  Övriga ämnen konkurrerar i urvalsgrupp 2. Rangordning görs efter antal avklarade högskolepoäng inom åberopade undervisningsämnen. Vi kan dock aldrig ge  19 sep 2018 två tredjedelar betyg. För fristående kurser fördelar SLU platserna genom 35 % högskoleprov, 45 % betyg och 20 % antal högskolepoäng.

Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 3. Förskollärar- eller fritidspedagogexamen. Till högskoleutbildningen i byggproduktion, 120 högskolepoäng, tillsätts upp till 20 % av platserna baserat på styrkt praktisk yrkeslivserfarenhet från bygg- och anläggningsområdet. För placering i urvalsgruppen krävs minst två års yrkesverksamhet på heltid eller motsvarande längre tid på minst 32 procent av platserna fördelas baserat på antal högskolepoäng (akademiska poäng) vid sista anmälningsdag. Söker du till ett utbildningsprogram spelar högskolepoäng ingen roll, utan då fördelas platserna mellan de två förstnämnda urvalsgrupperna, alltså betygsgrupperna och resultat från högskoleprovet. studenter inom urvalsgrupp med hjälp av antal tagna högskolepoäng inom program samt lottning i väntan på utökad funktionalitet i NyA. En nackdel är att studenterna med högst viktat betygsmedelvärde inte kommer ha förtur jämtemot andra studenter vid samma antal tagna högskolepoäng inom program.
Finmekaniker skruetrækkersæt

Urvalsgrupp hogskolepoang

​​  20 okt 2020 Det kan ibland innebära att man vid reservantagning kommer in trots placering långt ner i en urvalsgrupp om många tackar nej. Samtidigt kan  Vilken urvalsgrupp tillhör jag? kommer jag bli antagen? Söker du till ett utbildningsprogram spelar högskolepoäng ingen roll, utan då fördelas platserna   22 mar 2018 Meritvärdering och urval sker utifrån avklarade högskolepoäng lägst 1 och högst 165 Denna urvalsgrupp benämns SA, sen anmälan.

Rangordning görs efter antal avklarade högskolepoäng inom åberopade undervisningsämnen. Vi kan dock aldrig ge  19 sep 2018 två tredjedelar betyg. För fristående kurser fördelar SLU platserna genom 35 % högskoleprov, 45 % betyg och 20 % antal högskolepoäng. För att kunna söka till högskolan genom gymnasieskolans urvalsgrupp så måste du ha en examen eller ett slutbetyg med 2 500 gymnasiepoängdär minst 2 250  Huvudämnet inom sjuksköterskeprogrammet är vårdvetenskap och omfattar 90 högskolepoäng, där 15 poäng utgör en uppsats. Du läser också medicinsk  14 maj 2019 Har man kompletterat sina gymnasiebetyg genom prövning kan man hamna i en annan urvalsgrupp vid antagning till högskolan. Du som är  2 aug 2018 Karolinska institutet ligger dock nära för den grupp studenter som kommit in i urvalsgrupp BII, det vill säga de som har kompletterat sina  19 aug 2019 Där krävdes 21,93 i urvalsgrupp BI och 1,8 i Högskoleprovsgruppen (ej viktat). Svara.
Lärare ingångslön stockholm

Har du behörighet i två ämnen får du ett högre meritvärde. Urvalsgrupp 1. Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Teknik. Urvalsgrupp 2. Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk. Urvalsgrupp 3. högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2.

För urvalsgrupperna som baseras på högskolepoäng räknas antalet godkända  De sökande rangordnas sedan efter sitt meritvärde i varje urvalsgrupp.
Älvkarleby kommun hemsida


Universitet och högskola - Utbildningsguiden

Även kurser lästa inom systemvetenskap, biomedicin/medicin, farmaci och veterinärvetenskap får räknas. Urval. För kurser som har fler behöriga sökande än platser måste ett urval göras. Ett urval kan grunda sig på bland annat betyg, resultat från högskoleprovet och akademiska poäng.


Social samvaro vad betyder

Högskola och Universitet - definition och skillnader Snacka

De sökande delas upp i följande fyra urvalsgrupper: urvalsgrupp 1: (består av studenter som har) över 100 hp, urvalsgrupp 2: 80,5 - 100 hp; urvalsgrupp 3: 60,5 - 80 hp; urvalsgrupp 4: 45 - 60 hp; urvalsgrupp 5: 15 - 44,5 Urval till B-kurser grundas oftast på gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. 40 % av platserna går då till betygsgrupperna, 10 % till högskoleprovsgruppen och 50 % till gruppen för högskolepoäng. För C-kurser görs urvalet ofta på liknande sätt som för kurser på avancerad nivå. Urval till program och kurser på avancerad Hejsan! Jag skulle behöva reda ut en sak. På studera ser jag att jag söker i följande urvalsgrupper: B2/HP - Gymnasiebetyg med komplettering med skiljekriterie högskoleprov BII - Gymnasiebetyg med komplettering HP - Resultat från högskoleprov Endast ….

Antagningspoäng för Veterinärprogrammet vid Sveriges

med hjälp av högskoleprovet). Högskoleprovresultat, Universitet/Högskola, Antal antagna (HP), Termin. 21.05 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i  Meritvärdering och urval sker utifrån avklarade högskolepoäng lägst 1 och högst 165 Denna urvalsgrupp benämns SA, sen anmälan. Platserna fördelas till de sökande i tre olika urvalsgrupper: i provurvalet, som brukar förkortas HP i antagningsbeskedet och på andra ställen. Övrig urvalsgrupp ökar sannolikheten att ta examen .

De olika urvalsgrupperna. Nedan kan du se en förteckning över de vanligast förekommande urvalsgrupperna. Högskolepoäng inom teknik/natur­vetenskap (urvalsgrupp TN) I urvalsgruppen rangordnas du efter antal uppnådda högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap upp till högst 240 högskolepoäng. Även kurser lästa inom systemvetenskap, biomedicin/medicin, farmaci och veterinärvetenskap får räknas. Följande tre urvalsgrupper finns numera i betygsgruppen: Högskolepoängurval (HPGR)- meritvärderingen görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng minst 1 och max 165 högskolepoäng.