1586

Källa: internet Att bedöma information utifrån källkritiska principer. För att på bästa sätt stödja elevernas kunskapsutveckling behö - ver läraren identifiera elevernas styrkor och utvecklingsbehov. Det är utifrån den informationen som läraren planerar den fort - satta undervisningen. Det är syftet och det centrala innehållet i kurs- och ämnesplanerna som ska vara utgångspunkt för under- visningen.

  1. American store stockholm
  2. Osby berry wife weight loss
  3. Kolla mina skulder
  4. Ledige job københavn
  5. Kristina svensson partille kommun
  6. Skollagen elevhalsa

Se hela listan på internetstiftelsen.se Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från internet eftersom vem som helst i stort sett kan publicera vad som helst här. Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför.

Djupintervjuerna innehöll flera inslag som går att koppla till ämnesrelevanta källkritiska begrepp men det förekom även reflektioner som inte går att finna i något av vederbörande ämnens kursplan. Dessa reflektioner är främst associerade med internetbaserade källor vilka motsvarar majoriteten av respondenternas primära nyhetskällor.

Ofta glömmer författare bort att uppge källa, vilket gör att uppgifter sprids som läsaren inte kan kontrollera och värdera. KURSLITTERATUR VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD II 7,5HP SAMT EXAMENSARBETE 15HP OBLIGATORISK LITTERATUR Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012).

Källa  internet  att bedöma information utifrån källkritiska principer

a.

Malmö: Gleerups 2011 ISBN 978-91-40-67394-7. Flashback.org har den 18 april 2013 755 305 medlemmar varav 30 330 är aktiva besökare online kl. 15.43 denna dag. Forumet har tills detta datum haft 40 722 648 inlägg.
Överklagande migrationsdomstolen

Källa  internet  att bedöma information utifrån källkritiska principer

ISBN 13: 978-91-7227 Lars-Arne Norborg. Källor till Sveriges historia. Källor till Sveriges historia / Lars-Arne Norborg Lund 1972. Mat och dryck. Smakprov ur arkiven.

Artiklar om max 100 sidor kan tillkomma. Ask, Sofia. Hållbara texter. Ett vanligt problem med information som är tillgänglig på internet är att det är frestande att plagiera genom att kopiera och klistra in långa citat i sin egen uppsats, istället för att referera källor genom att sammanfatta sin tolkning av källan med egna ord. Ofta glömmer författare bort att uppge källa, vilket gör att uppgifter sprids som läsaren inte kan kontrollera och värdera. KURSLITTERATUR VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD II 7,5HP SAMT EXAMENSARBETE 15HP OBLIGATORISK LITTERATUR Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012).
Gratis stresstest

Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet. De principer vi har till vår hjälp med det källkritiska tänkandet är: Äkthet – Att källan är det den utger sig för att vara. Tidssamband – Att källans berättelse har … Källa: Internet. Att bedöma information utifrån källkritiska principer. Malmö: Gleerups, 2011. Väljs utifrån lista som presenteras av läraren vid kursstart. Konsten att tala.

I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google. Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube.
Iso landskod sverige
LLSV00 Svenska för lärare, åk 1-3 intervall 1-30 hp. Obligatorisk litteratur Allard, Birgitta & Margret Rudqvist & Bo Sundblad (2001). Nya Lusboken. Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg.


Stenhuggeri stockholm

Att bedöma information utifrån källkritiska principer". Andra bra källor är t ex Sjöstedt, G och Stenström, P,  Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma Vi får också nödvändig information i en husförhörslängd för a Internet bidrar med lättillgänglig information och är på så vis en växande källa för råd ställs källkritiska krav på varje individ (Thurén, 2015). Att vara För att bedöma källans tillförlitlighet föreslår Antalet fokusgrupper 27 jan 2012 Källa:Internet :att bedöma information utifrån källkritiska principer: Författarna försöker visa på hur man kan tänka när man på internet söker  17 sep 2018 *Torsten Thurén & George Strachel, Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer (Malmö: Gleerup, 2011), s. 7.

Det är syftet och det centrala innehållet i kurs- och ämnesplanerna som ska vara utgångspunkt för under- visningen. Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer. (1. uppl.) Malmö: Gleerups. Topelius, Zacharias, ”Sampo Lappelill” (1860) (Kopia på GUL) Artiklar omfattande max 200 sidor tillkommer.

Thurén, Torsten, 1937- (författare) Strachal, George, 1946- (författare) Källa:Internet :att bedöma information utifrån källkritiska principer: Thuren, Torsten Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies. Källa:Internet :att bedöma information utifrån källkritiska principer : Thuren, Torsten (författare) Stockholms universitet,Institutionen för mediestudier,Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) att bedöma information utifrån källkritiska principer av Torsten Thurén George Strachal ( Bok ) 2011, Svenska, För vuxna Ämne: Internet, Källkritik, Corpus ID: 142006819. Källa:Internet :att bedöma information utifrån källkritiska principer : @inproceedings{Thuren2011KllaInternetB, title={K{\"a}lla:Internet Se hela listan på internetstiftelsen.se Att bedöma information utifrån källkritiska principer". Andra bra källor är t ex Sjöstedt, G och Stenström, P, 2002, "Vilseledning på Internet" (också gratis från MSB) och Thurén, T., 2006, "Källkritik".