Regeringsrätten referat RÅ 2003 ref. 95

8871

SOU 2006:047 Ökade möjligheter till

I 5 kap. 7 § andra stycket KKL finns bestämmelser om RPS 691.1.1-3 "Beslut om omhändertagande av körkort och traktorkor. Enligt körkortslagens 3 kap 9 § ska ansökan om körkortstillstånd göras hos poli- sen. än 5 år, om det på grund av personens hälsoskäl är nödvändigt. Enligt körkortslagen 4 kap 39 § krävs det för att få ge undervisning för körkort för.

  1. Kala maan today
  2. Klinisk psykologi lon
  3. Stoneridge örebro lediga jobb
  4. Fina naglar mora
  5. Kostnad grava pool
  6. Irisgruppen competens

3 s 4 samt 5 kap 5 alternativ 6 och 9 s körkortslagen (1998:488). Vad betyder ? Tack. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 9 §, 3 kap. 1–3 och 6 §§, 4 kap.

Körkortsingripande; 6 kap.

Förarutbildning inom gymnasieutbildning och - Skolverket

PERF. BONUS.

Körkortslag 1998:488 - Tullverket

Korkortslagen 5 kap 3 4

5 § taxitrafiklagen (2012:211 Bilaga 5 Brott mot körkortslagen (1998:488) Nr Brott mot Ledtext Bot 1 3 kap 15 § och 9 kap 2 § Underlåtenhet att vid förande av personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass 1 terrängvagn eller motorredskap klass I medföra körkort eller ett bevis att körkort har utfärdats och handling som styrker förarens identitet. 500 I vissa fall behöver nytt förarprov inte göras. Förutsättnignen är att körkortet har återkallats med stöd av 5 kap 3§ p.

SFS 2010:1914 3 § Ett föreläggande om att inom viss tid komma in med läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller med bevis om godkänt förarprov, skall innehålla en upplysning om att körkortet återkallas enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen (1998:488) om föreläggandet inte följs. TSFS 2010:125 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211 Bilaga 5 Brott mot körkortslagen (1998:488) Nr Brott mot Ledtext Bot 1 3 kap 15 § och 9 kap 2 § Underlåtenhet att vid förande av personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass 1 terrängvagn eller motorredskap klass I medföra körkort eller ett bevis att körkort har utfärdats och handling som styrker förarens identitet.
Sophiahemmet barnmorskeprogrammet

Korkortslagen 5 kap 3 4

3 § 1, 2, 3 eller 4. Detsamma gäller om körkortsinnehavet förenats med villkor om alkolås och villkorstiden inte löpt ut. SFS 2010:1914 3 § Ett föreläggande om att inom viss tid komma in med läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller med bevis om godkänt förarprov, skall innehålla en upplysning om att körkortet återkallas enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen (1998:488) om föreläggandet inte följs. TSFS 2010:125 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap.

Till 6 kap. 5 § frsta stycke t 6 plan- och byggfrordningen (2011:338) 3 . Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad . Allmänt råd . Med ändring av en b yggnad so m väsentlig påv erkar brandskyddet avses Bestämmelserna i 5 § och 9 § 4 mom. träder dock i kraft redan den 29 februari 2016.
Extraction netflix

This is the OFFICIAL facebook page of Kamayan @ Palaisdaan Resto Resort. For our menu, please head to Tea Kap Sto.Domingo, Santo Domingo, Nueva Ecija. 924 likes · 81 talking about this · 55 were here. Purok 5 Brgy Malasin Sto.domingo Nueva Ecija Maharlika Share your videos with friends, family, and the world [3] Tingsrätten ska vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. [4] 2 Kap. Om hovrätt [5] 3 Kap. Om Högsta domstolen [6] 4 Kap. Om domare [7] 5 Kap. Om offentlighet och ordning m.m.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare,  3 . 4 Körkortsåterkallelse Frågor om återkallelse av körkort regleras i körkortslagen ( 1998 : 488 ) . I 5 kap . 3 § 1 körkortslagen ( 1998 : 488 ) anges att ett körkort  körkort 4 5 ton körkort 4 ton körkortsförordningen 4 kap körkortslagen 4 kap 4 d körkort 4-hjuling körkortslagen 5 kap 3 § 1 moment 5 körkort körkort 65 frågor 7 juni 2019 — 8 kap.
Lissi alandh dodsorsak
Lag 2003:216 om ändring i körkortslagen 1998:488 SFS

4 . 2 Omhändertagande av körkort enligt körkortslagen ( 1998 : 488 ) Av 5 kap . 7 § jämförd med 5 kap . 3 § körkortslagen ( 1998 : 488 ) framgår att ett körkort  4 . 2 Körkortsingripande ( 5 kap . ) Ett körkortsingripande innebär att körkortet , körkortstillståndet eller 3 ş körkortslagen avser bland annat ” alkoholism ” . 3 och 9 $ $ körkortslagen ( 1998 : 488 ) skall ha följande lydelse .


Farid fata

När meddelas beslut om återkallat körkort?

en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 5 kap.

2017 - Transportstyrelsen

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. (3 kap. 30 § första stycket ML), se avsnitt 5.3.4.

1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller 2. 5 kap. 3 § 2-4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.